megalomania

67 tekstów – auto­rem jest me­galo­mania.

Pójść nie ważne dokąd po pros­tu pójść... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2012, 16:19

Chy­ba mu­siała być strasznym człowiekiem w pop­rzed­nim wciele­niu, że zos­tała po­kara­na ta­kim życiem ja­kie mam... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 maja 2011, 16:54

Ludzie nie po­pełniają sa­mobójstwa dla­tego że nie chcą żyć. Oni chcą zmienić tryb swo­jego życia... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 maja 2011, 12:19

Kry­tyka to naj­lep­szy sposób mo­tywac­ji, lecz najboleśniejszy... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 maja 2011, 16:59

Cze­kanie? Chy­ba szko­da mi na nie czasu... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 maja 2011, 12:07

Wszys­cy pot­rze­buje­my miłości. Więc dlacze­go się w niej wza­jem­nie ranimy? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 maja 2011, 11:38

Czy nieod­wza­jem­nioną miłość można za­liczyć do ma­sochiz­mu ? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 kwietnia 2011, 17:13

Im mniej ma­my tym bar­dziej bo­li NAS strata... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 kwietnia 2011, 13:35

Nie wstydźmy się łez... W ten sposób po­kazu­jemy że pot­ra­fimy czuć ... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 6 kwietnia 2011, 15:19

Jeżeli nasza miłość ma być tak TRWAŁA jak ser­ce które na­malo­wałam na chod­ni­ku kredą, które zmył let­ni deszcz to ja podziękuję... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 5 marca 2011, 13:40
megalomania

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

megalomania

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność